Jeszcze nie tak dawno temu sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, iż przeważane umowy na etat i to w należących do państwa firmach. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja licznych spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych w stronę zachodu spowodowało, że na polski rynek coraz chętniej zaczęły wchodzić również koncerny międzynarodowe oferujące nowe standardy podjęcia pracy. Zupełnie odmieniło to podejście do myślenia o zatrudnieniu. Praca w oparciu o etat powoli zaczyna być mniej popularna niż własna działalność gospodarcza lub podejmowanie zleceń jako freelancer. Jakie można wymienić zalety z tego, iż ktoś sam dla siebie organizuje zatrudnienie?

Własna firma – sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem
Prowadzenie własnej firmy ma zarazem swoje plusy jak i minusy. Jeśli wymieniamy pozytywne strony medalu, to przede wszystkim wymienić powinno się wolność i różne możliwości w podejmowaniu decyzji o tym jak dużo się pracuje i o tym kiedy się bierze urlop. Nie ma potrzeby aby każdorazowo pytać przełożonego o zgodę. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej uciążliwe, to należy wskazać między innymi konieczność terminowego opłacania podatków, które trzeba uiszczać niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym działalność gospodarcza przyniosła zysk czy stratę. Konieczne jest więc takie rozporządzanie budżetem firmy, aby w każdym momencie mieć chociaż niewielki zapas aktywów finansowych. Wolność jaką daje posiadanie swojej działalności da się definiować też przez pryzmat nieograniczonych możliwości rozwoju. W przypadku działalności jednoosobowej, to w dużej mierze od zaangażowania i zdolności jej właściciela uzależniony jest progres przedsięwzięcia. Z reguły bywa tak, że im bardziej właściciel jest zaangażowany i się stara, tym lepsze rezultaty może odnieść. Niestety związane jest to także często z oddaniem się pracy więcej niż standardowe osiem godzin w ciągu dnia. Warto zadbać nie tylko o bieżącą działalność ale także o sprawy księgowe czy wizyty w urzędach. Wolność wiąże się w tym przypadku z większymi obowiązkami.

Kto odniesie korzyści z bycia freelancerem
Warto sobie zdawać sprawę z tego, że nie każda osoba ma odpowiednie zdolności do tego aby działać na własną rękę. Jako wolny strzelec pracować mogą osoby bardzo przedsiębiorcze, które zdają sobie sprawę z tego czego chcą i konsekwentnie dążą do realizacji obranych założeń. Jeśli ktoś z natury jest nieterminowy, ciągle się spóźnia czy żyje w permanentnym braku zorganizowania to raczej nie osiągnie na tym polu sukcesu. Freelancer powinien posiadać wrodzoną chęć rozwoju i dążenia do perfekcji. takie cechy z pewnością przysporzą mu ogrom korzyści zawodowych i spowodują, że klienci będą polecać go między sobą.

Zawody w których odnajdzie się freelancer
Samo zatrudniony może działać w bardzo licznych branżach. Coraz więcej spółek preferuje współpracę w modelu biznesowym. Zamiast tworzyć kolejny etat, wolę one podejmować współpracę z inną firmą jako podwykonawcą. Tyczy się to zarówno branż artystycznych – jak na przykład fotografia a także stricte technicznych. Często freelancerami zostają pasjonaci informatyki. Nie ulega wątpliwości, iż wybierając pracę na własny rachunek warto zdobyć wcześniej doświadczenie w zawodzie. Zaprocentuje to znacznie w przyszłości zdecydowanie ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej na licznych płaszczyznach. Doświadczenie zawodowe można uzyskać na przykład podczas praktyk zawodowych lub stażu odbywanego po zakończeniu studiów.